Summarize

Top 10 ứng dụng web năm 2009

Trong danh sách này có những ứng dụng không mới, nhưng chiếm lĩnh được xu hướng chính của thị trường trong năm 2009, hoặc được ReadWriteWeb đánh giá...