Google ra mắt trợ lí kĩ thuật số Google Assistant tiếng việt

Hãy nói “Xin Chào” trợ lí kĩ thuật Google Assistant Tiếng Việt của bạn! Trợ lí kĩ thuật số Google sẽ bắt đầu được hỗ trợ tiếng Việt dành cho các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android Lollipop trở lên, và cũng sẽ có mặt trên iPhones trong vài tuần tới.