Thông Tin Công Nghệ

Thời của ôtô kết nối mạng

Gã khổng lồ công nghệ Google đã tạo ra chiếc ôtô không người lái, sử dụng các cảm biến để giúp xe tự điều khiển. Và trong tương lai không xa, không chỉ Google mà sẽ có nhiều hãng khác sẽ tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo hơn, hữu ích hơn.