30,8k

Nguyễn Hải Nam đồng sáng lập TTCN vào năm 2007. Anh quan tâm đến các lĩnh vực: công nghệ Web, các hệ thống HA/hiệu năng cao, data mining, an ninh, mật mã, thuật toán. Hiện nay Hải Nam công tác tại Pháp.

Chuyên gia về: Google (186), Microsoft (138), Việt Nam (131), Apple (110), Android (68), Yahoo (68)

Bài viết được thích nhất

Auto-Update for BKAV: Liệu có vi phạm bản quyền ?
Gửi ngày: 8/6/2008. Có tất cả 108 bình luận và 49 bầu chọn.
BKAV vi phạm bản quyền phần mềm ?
Gửi ngày: 18/6/2008. Có tất cả 185 bình luận và 49 bầu chọn.
Trộm “nhân ái” gửi lại tài liệu sau khi cuỗm laptop
Gửi ngày: 21/10/2010. Có tất cả 17 bình luận và 49 bầu chọn.
iPhone chính hãng tại VN: đắt hay rẻ?
Gửi ngày: 19/3/2010. Có tất cả 4 bình luận và 49 bầu chọn.
Cuộc chiến console: Gió đổi chiều?
Gửi ngày: 4/4/2010. Có tất cả 0 bình luận và 48 bầu chọn.