Thành viên: Hải Nam (hainam)

Trang thành viên: Hải Nam

30,6k

Nguyễn Hải Nam đồng sáng lập TTCN vào năm 2007. Anh quan tâm đến các lĩnh vực: công nghệ Web, các hệ thống HA/hiệu năng cao, data mining, an ninh, mật mã, thuật toán. Hiện nay Hải Nam công tác tại Pháp.

Chuyên gia về: Google (186), Microsoft (138), Việt Nam (131), Apple (109), Yahoo (68), Android (68)

Bài viết được thích nhất

BKAV vi phạm bản quyền phần mềm ?
Gửi ngày: 18/6/2008. Có tất cả 185 bình luận và 49 bầu chọn.
Auto-Update for BKAV: Liệu có vi phạm bản quyền ?
Gửi ngày: 8/6/2008. Có tất cả 108 bình luận và 49 bầu chọn.
5,7 triệu VNĐ để sở hữu key StarCraft II beta
Gửi ngày: 22/2/2010. Có tất cả 1 bình luận và 48 bầu chọn.
Giải pháp nào để thay thế ARPU?
Gửi ngày: 1/12/2009. Có tất cả 0 bình luận và 48 bầu chọn.
Cuộc chiến console: Gió đổi chiều?
Gửi ngày: 4/4/2010. Có tất cả 0 bình luận và 48 bầu chọn.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: