30,9k

Nguyễn Hải Nam đồng sáng lập TTCN vào năm 2007. Anh quan tâm đến các lĩnh vực: công nghệ Web, các hệ thống HA/hiệu năng cao, data mining, an ninh, mật mã, thuật toán. Hiện nay Hải Nam công tác tại Pháp.

Chuyên gia về: Google (188), Microsoft (138), Việt Nam (131), Apple (110), Yahoo (68), Android (68)

Bài viết được thích nhất

iPhone chính hãng tại VN: đắt hay rẻ?
Gửi ngày: 19/3/2010. Có tất cả 4 bình luận và 49 bầu chọn.
Auto-Update for BKAV: Liệu có vi phạm bản quyền ?
Gửi ngày: 8/6/2008. Có tất cả 108 bình luận và 49 bầu chọn.
BKAV vi phạm bản quyền phần mềm ?
Gửi ngày: 18/6/2008. Có tất cả 185 bình luận và 49 bầu chọn.
Từ 1/9 cắt đường truyền Internet đại lí sau 23 giờ
Gửi ngày: 28/7/2010. Có tất cả 29 bình luận và 49 bầu chọn.
Vụ phát hiện địa chỉ máy chủ tấn công website Mỹ, Hàn: Bkis có phạm luật?
Gửi ngày: 19/7/2009. Có tất cả 40 bình luận và 48 bầu chọn.