Google thông báo rằng họ đã bắt đầu thêm các chú thích tự động vào video trên YouTube, tạo thêm điều kiện cho người khiếm thính sử dụng dịch vụ này.

Kan Harrenstien, một kĩ sư phần mềm khiếm thính tại Google, đã tạo ra chức năng này. Hệ thống chú thích tự động của YouTube mới chỉ được sử dụng trên 13 kênh vào ngày phát hành.

Trên Google Blog, Harrenstien viết rằng người bị khiếm thính như ông khó truy cập vào phần lớn những video trên Youtube. Harrenstien cho biết hệ thống kết hợp chức năng nhận dạng giọng nói với hệ thống chú thích hiện tại mà YouTube đang sử dụng. Tuy chưa được hoàn hảo, nhưng nó sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Ngoài ra, người dùng còn có thể tải phụ đề lên video của họ và Google sẽ tự động căn chỉnh lại thời giăn để các từ trên màn hình hiện ra khớp với lời nói.

Nguyễn Phi Vũ (theo Afterdawn).Bình luận

  • TTCN (0)