Google vừa giới thiệu trình duyệt Chrome để duyệt Web nhanh hơn, ổn định hơn và thuận tiện hơn. Nhưng cụ thể của những điều này là gì ? Tốc độ thực hiện Javascript của Chrome bỏ xa IE, Firefox và Safari. Theo như bài kiểm tra của Google cung cấp, những con số dưới đây nói lên tất cả.

Google đưa ra hệ thống chấm điểm gọi là V8 Benchmark Suite, chạy 5 thuật toán khác nhau rồi tính điểm thực hiện. Bạn có thể vào http://code.google.com/apis/v8/run.html bằng các trình duyệt khác nhau để có kết quả.

Biên tập viên Shankland của CNET đã có kết quả như trên (điểm càng cao càng tốt). Điểm chung cho 5 thuật toán được biểu thị trong hình dưới.

Như vậy, theo Google thì cơ cấu Javascript V8 của Google bỏ xa các trình duyệt hiện tại (chưa kiểm tra với Opera). Tuy nhiên, Mozilla không thể nằm ngơ trước kết quả này. Họ công bố một bộ test khác, có tên là SunSpider. Theo kết quả của bộ test này, thì TraceMonkey (cơ cấu Javascript trong Firefox 3.1) tốt hơn V8 của Chrome 16% trên Windows Vista và 28% trên XP.

Ảnh
Kết quả so sánh bằng SunSpider (nhỏ hơn là tốt hơn). Ảnh: Mozilla.

Hãy chờ các phân tích tiếp theo từ hai bên.

Hải Nam.
Bình luận

  • TTCN (2)
present  19
Hải Nam  30903

Link trên nói gì thế ?