CES là một triển lãm lớn trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức hàng năm vào tháng 1, tại Trung tâm triển lãm Las Vegas (Mỹ). Triển lãm không mở cửa cho công chúng mà chỉ dành cho các công ty, là nơi giới thiệu sản phẩm mới.

Trang chủ sự kiện: http://www.cesweb.org/

Thông tin
Ngày diễn ra: 
6/1/2015 - 9/1/2015
Địa điểm: 
Las Vegas, Mỹ