Chip Apple A8 không phải do Samsung sản xuất

Chipworks vừa xác nhận thông tin về con chip xử lí 64 bit bên trong iPhone 6 và iPhone 6 Plus của Apple là do TSMC đóng gói, chứ không phải là Samsung như các thế hệ trước.