Google ra mắt ứng dụng Hangouts cho decktop

Những ai yêu thích Hangouts sẽ có thể sử dụng ứng dụng này ngay trên laptop hoặc PC của mình. Hiện Hangouts vừa mới có phiên bản cho Chrome OS và Windows.