Q2/2014: Doanh thu Acer tăng 6%

Acer vừa đón nhận dấu hiệu tăng trưởng khả quan trong Q2/2014 vừa qua sau những quý có doanh số sụt giảm liên tục.