Microsoft và NBC “đường ai nấy đi”

Hãng phần mềm Microsoft sẽ nhận được 300 triệu USD sau khi đồng ý bán lại toàn bộ cổ phần tại MSNBC.com cho đối tác lâu năm NBC, tờ New York Times...

Tổng giám đốc Microsoft bán cổ phiếu

Lần đầu tiên trong vòng 7 năm, Steve Ballmer bán 12% số cổ phiếu của tập đoàn phần mềm Mỹ mà ông đang nắm giữ, tương đương 1,3 tỷ USD. Nhiều người...