Hình ảnh đầu tiên về chiếc BlackBerry 10

Nếu như trước đây chúng ta đã biết được những thông tin về lộ trình ra mắt sản phẩm năm 2012 của RIM thì giờ đây chúng ta có được một hình ảnh rõ...