Dòng Surface bị Consumer Reports chê kém tin cậy

Nhóm đánh giá sản phẩm độc lập Mỹ, Consumer Reports, đang khuyến cáo người dùng không nên mua dòng máy Surface của Microsoft vì các sản phẩm này có tỉ lệ gặp sự cố cao.