Một vài phương án sao lưu cho Gmail

Dịch vụ trên mây không phải lúc nào cũng đảm bảo toàn vẹn, ngay như ông lớn Google thời gian vừa qua cũng đã gặp lỗi khiến hơn 150000 tài khoản Gmail...

Sao lưu và phục hồi tài khoản Gmail

Những người chỉ dùng webmail thay vì có thêm trình hỗ trợ sẽ không phải lo lắng nguy cơ mất dữ liệu trong tài khoản một khi quên mật khẩu hoặc bị tin...