COO John Schappert rời bỏ Zynga

Zynga chính thức công bố COO John Schappert đã rời bỏ vị trí của mình tại hội đồng quản trị và xin nghỉ việc.