Đã có 331 mạng 4G được thương mại hóa trên toàn cầu

Theo báo cáo của Infonetics, trung bình mỗi quý các nhà mạng đầu tư khoảng 5,6 tỉ USD cho hạ tầng mạng LTE 4G và đến tháng chín năm 2014, tổng cộng số mạng 4G được thương mại hóa trên toàn thế giới là 331 mạng.