Vodafone giới thiệu thẻ Secure SIM

Tại CeBIT 2012, Vodafone thông báo một thẻ SIM mới dùng trong smartphone để tăng tính bảo mật truy cập dữ liệu và chặn các cuộc gọi cũng như email...