Tự bảo vệ trên mạng xã hội

Mạng xã hội đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng có thể lấy đi nhiều thứ quý giá của bạn nếu bạn không tỉnh táo đề phòng những hiểm họa tiềm ẩn.