Microsoft có 20 ngày để trả lời Trung Quốc

Đó là thời hạn mà cơ quan chống độc quyền tại Trung Quốc đề ra cho Microsoft để hãng có những giải thích thỏa đáng cho cuộc điều tra chống độc quyền tại quốc gia này.