Sẽ dành 900 triệu số thuê bao 01x kết nối các thiết bị thông minh

Cục viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, quy hoạch kho số viễn thông đã dành ra đầu số 01x hiện đang dùng cho thuê bao di động 11 số để sử dụng cho kết nối các thiết bị thông minh (M2M) sau khi chuyển hết các thuê bao này sang thuê bao 10 số bằng đầu số cố định hiện nay.

Thoát nợ tiền tỉ cước điện thoại

Nhờ tòa vận dụng quy định bảo vệ người yếu thế trong giao kết hợp đồng mà một phụ nữ thoát món nợ gần 1,1 tỉ đồng cước phí ĐTDĐ…

Thuê bao Internet than phiền “mạng chậm”

Mặc dù các nhà mạng đều đã khẳng định các thuê bao Internet sẽ gần như không cảm nhận thấy hoặc bị ảnh hưởng rất ít bởi sự cố đứt cáp quang biển AAG...