Google+ đang đẩy Twitter tới đường cùng

Khi mà mọi sự chú ý chỉ dành cho cuộc chiến giữa Facebook và Google, nhiều người đã quên đi sự hiện diện của mạng xã hội luôn nằm trong tầm ngắm “cần...