Swisscom ngừng cung cấp dịch vụ DVB-H

Swisscom - nhà cung cấp dịch vụ Mobile TV tiên phong ở Châu Âu đã ngừng cung cấp dịch vụ Swisscom TV Mobile - dịch vụ Truyền hình di động dựa trên...