CES là một triển lãm lớn trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức hàng năm vào tháng 1, tại Trung tâm triển lãm Las Vegas (Mỹ). Triển lãm không mở cửa cho công chúng mà chỉ dành cho các công ty, là nơi giới thiệu sản phẩm mới.

Năm 2013 triển lãm thu hút hơn 3000 đơn vị tham gia.

Thông tin
Ngày diễn ra: 
7/1/2014 - 10/1/2014
Địa điểm: 
Las Vegas, Mỹ