Google tích hợp AIM vào Gmail

Thứ ba vừa qua, Google vừa công bố tích hợp dịch vụ gửi tin nhắn AIM của AOL vào hệ thống web mail của mình. Mặc dù đã xây dựng một dịch vụ chat trực...