Bưu chính Mỹ bù lỗ thư tay bằng eBay

Năm 2009, Bưu điện Mỹ (USPS) chỉ chuyển khoảng 175 tỷ bức thư, giảm 38 tỷ bức so với năm 2006 do sự phát triển của email. Nhưng hãng đang bù lại...