Apple bảo vệ công thức sáng tạo như thế nào?

Kiểm soát chuỗi cung ứng là chìa khóa quan trọng nhất giúp Apple nắm giữ vị trí độc quyền về sáng tạo trên thị trường. Đây là nhận định của Scott Engler - Giám đốc điều hành tại CEB.