Chỉ tốn 200 USD để sản xuất một chiếc iPhone 6

Tuần trước, các chuyên gia đã tiến hành “mổ xẻ” bộ đôi iPhone mới của Apple và bây giờ đã ước tính được chi phí thực sự để Apple sản xuất một chiếc iPhone mới. Quả nhiên là khá rẻ, chỉ hết có 200 USD.