Dự án smartphone đeo trên cổ tay Rufus Cuff

Rufus Cuff trông giống như một smartphone mà người dùng có thể đeo vào cổ tay của mình. Nó có thể theo dõi hoạt động thể dục, duyệt web, công cụ nhắn...