Những điều chưa biết về Office 2010

“Bạn gặp khó khăn với bài tập về nhà? Bạn nghĩ thế nào về một bữa ăn đêm ở Taco Bell?”. Đây là kiểu tin nhắn có thể sớm xuất hiện khi đang viết tài...