Microsoft quay sang “ủng hộ” Linux?

Ngày 20/7, Microsoft đã gây sốc bằng một thông báo phát hành khoảng 20.000 dòng mã lệnh theo giấy phép GNU/GPL cho cộng đồng nguồn mở sử dụng để tích...

Open source does matter...

Joomla! đang thay đổi để đảm bảo cho tương lai của dự án này: hệ quản trị nội dung (CMS) này sẽ hoàn toàn tương thích với giấy phép GNU/GPL. Đây là...