TTCN: bản tin tổng hợp số 10/2012

Sau hơn 1 tuần chờ đợi kể từ ngày ra mắt tại San Francisco, người dùng tại một số quốc gia trên thế giới đã chính thức sở hữu chiếc máy tính bảng...