Mỹ - Trung đối thoại về an ninh mạng

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao và thường xuyên về cách thiết lập những chuẩn mực hành xử trong vấn đề an ninh mạng và gián điệp thương mại.

Mỹ - Trung đối thoại về an ninh mạng

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao và thường xuyên về cách thiết lập những chuẩn mực hành xử trong vấn đề an ninh mạng và...

Nokia đang đàm phán bán Vertu

Hãng di động Phần Lan đang trong quá trình thương thảo, nhằm nhượng lại thương hiệu Vertu tại Anh cho một công ty cổ phần tư nhân có tên là Permira.