TTCN: bản tin tổng hợp số 2/2011

Những phản hồi đầu tiên của người dùng về iPhone 4S, sự ra mắt của hệ điều hành di động Android 4.0, BBX và thông tin tài chính quý 3 của một số...