Hội thảo Hợp tác Phát triển Khoa học Công nghệ Hòa Lạc 2016

Ngày 07/07/2016, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Bộ Khoa Học Công Nghệ đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác Phát triển Khoa học Công nghệ Hòa Lạc 2016 – chủ đề Internet of Things” cùng “Lễ khai trương Phòng thí nghiệm Hòa Lạc IoT - Hòa Lạc IoT Lab” (viết tắt là HIL).

Sản phẩm vô tuyến điện tử công nghệ cao

Trong thời gian qua, Khoa Vô tuyến điện tử (Học viện Kĩ thuật quân sự) đã triển khai nghiên cứu thiết kế và chế tạo thành công nhiều sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực điện tử-viễn thông.

Làm nông nghiệp công nghệ cao

Được trang bị máy tính hay điện thoại di động, nông dân sẽ biết rõ họ phải trồng cây gì, bằng kĩ thuật nào và lúc nào đem bán cho ai.