Xbox và Windows 7 bị cấm bán tại Đức

Motorola Mobility vừa giành được thắng lợi bước đầu trong vụ kiện Microsoft vi phạm bản quyền và yêu cầu cấm phân phối sản phẩm tại Đức.