Galaxy Note 4 bắt đầu bán đại trà

Không được đúng như kế hoạch ban đầu, sản phẩm Samsung Galaxy Note 4 sẽ chỉ bắt đầu được đưa ra thị trường kể từ hôm 29/10 vừa qua.