Game Facebook “hút hồn” dân văn phòng

Từ trồng cây ăn quả, chăn nuôi, đến ra nhập băng đảng mafia... những game mới trên Facebook đang hớp hồn không chỉ các thanh niên mà còn cả những...