HDMI 2.0: Chuẩn kết nối cho thời đại 4K

Với băng thông 18 Gbps, có thể truyền tải nội dung 4K ở tốc độ khung hình 50/60Hz, đó là những điểm nổi bật nhất của HDMI 2.0 vừa mới được tổ chức...