Cần có chế tài "thúc" ứng dụng CNTT

Trong khuôn khổ Diễn đàn FutureGov Vietnam 2010, nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề xây dựng CSDL dùng chung, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành cần...

Sự hồi sinh của Uploadingit.com

Cuối tháng 1 vừa qua, sau khi phải đóng cửa vì những vấn đề về bản quyền, UploadingIT.com đã thật sự hồi sinh và phục vụ lại nguời dùng tại địa chỉ...