Google, Microsoft đua nhau ra mắt smartphone

Phát hành smartphone, thu hút người dùng vào hệ sinh thái di động của mình... hai "ông lớn" đang tăng tốc để đẩy hệ điều hành di động của mình lên vị...